logo

UNDERГРАД

UnderGrad logo podzemni beograd-1Zаštitа kulturne bаštine – Glаvni projekаt koji sprovodi Centаr zа urbаni rаzvoj je „UnderГрад“ istrаživаnje podzemnih prostorа Beogrаdа. Cilj projektа UnderГрад je evidentirаnje, istrаživаnje, dokumentovаnje i prezentаcijа podzemnih objekаtа koji se nаlаze nа teritoriji grаdа Beogrаdа. Krаjnji rezultаt ovog projektа biće stvаrаnje bаze podаtаkа o prolаzimа, lаgumimа, pećinаmа koje se, nаkon rekonstrukcije, mogu iskoristiti zа povećаnje ukupne kulturne ponude Beogrаdа.

Više o projektu UnderГрад pročitajte na oficijelnom sajtu projekta.

 

Projekat sadrži različite segmente istraživanja:

 

Sakupljanje i analiza dokumentacije

Cilj je sakupljanje naučne građe, literature i podataka povezanih sa beogradskim podzemljem, kako bi se stvorila baza pouzdanih informacija neophodnih za terenski rad. Analitičko istraživanje sastoji se od pregleda bibliografske, istorijske, fotografske kao i ostale arhivske građe o beogradskom podzemlju koja je dostupna. Sakupljeni dokumentacioni materijal se sistematizuje i digitalizuje. Utoku je stvaranje prve jedinstvene baze podataka u toj oblasti.

Istraživanje (rekognosciranje i dokumentovanje)

Cilj ovog dela projekta je da se terenski istraže i dokumentuju lokacije koje imaju potencijal da budu sistematski istražene i prezentovane javnosti. Tokom ove faze ispituje se pouzdanost arhivske i bibliografske građe, izvršiće se dokumentovanje lokacija, premeri površine i procena stanja očuvanosti.

Obrada podataka i interpretacija

Cilj ove faze je da se obradi dokumentacija dobijena istraživanjem i da se prilagodi potrebama prezentacije. Tokom ove faze obaviće se datovanje objekta i lokacije. Ovi podaci povezaće se sa kontekstom u kome je objekat nastao i utvrdiće se svrha njegove upotrebe.

Prezentacija projekta i promocija rezultata istraživanja

Široj javnosti će biti predstavljen foto i video materijal koji pruža uvid u deo tajne beogradskog podzemlja.

Evaluacija i arhiviranje podataka

Cilj ove faze projekta je početak stvaranja sveobuhvatne baze podataka, o nepoznatim podzemnim objektima na teritoriji grada Beograda i preporuke o mogućnosti njihove komercijalne upotrebe.

Projekat UnderГрад je podržan od strane Sekretarijata za kulturu grada Beograda, opštine Savski venac, opštine Rakovica i Mikser festivala. Projekat sarađuje sa JKP Beograd vode.

bg_grb-centar-za-urbani-razvoj-1

logo-rakovica-1
savski-venac-opstina-logo

UnderCity (UnderGrad) – cultural heritage – Exploration, documenting, and presentation of Belgrade underground facilities (passages, dungeons, caves), which can, after reconstruction, increase the overall cultural offer.

This research shall provide information about the dynamic history of the city, and contribute to presentation of Belgrade`s cultural and historical heritage. The aim of this project is to record objects, as many as possible, and to give them utility value. These underground spaces attracted attention of citizens and tourists.

The project consists of two segments: exploration and presentation of the Belgrade`s underworld. The survey is designed to consist of analytical and field work. Analytical research consists of a review available bibliographic, historical and archival material about Belgrade`s underworld. Collected material would be systematized and digitized, and would present a first database of its kind in the area. Field research involves visiting certain locations and documenting baseline data, and it will be starting point for the study. During the fieldwork, a series of photographs of underground facilities states will be taken. All recorded material will be included in presentations.

The second segment of this project requires processing and presentation of research results and data received from the survey. For this purpose, and with a goal of looking at the problem of exploitation of the underground spaces from different perspectives, several work groups of the scientists and experts from different fields will be formed.

 

Date: February 13, 2017