logo

TECHCOOLTOUR

Trans-national EU cultural routes – Project TECH – TOUR

Projekat promocije antičke – rimske i vizantijske kulturne baštine, iniciran je iz Srbije od strane Centra za urbani razvoj, a osmišljen i tehnološki razrađen u kreativnom timu – LiveViewStudia iz Beograda

Projekat je izabran od strane Evropske komisije na konkursu za inovativne načine predstavljanja evropskih kulturnih ruta (EU CIP – Competitiveness and Innovation).

TECHCOOLTOUR – osnovna ideja projekta je da se upotrebom novih medija, na potpuno drugačiji način, promoviše kulturno istorijska baština antičkog i vizantijskog perioda našeg prostora i unapredi turistička ponuda u regionu.

Proširena stvarnost je tehnologija koja kombinuje informacije iz fizičke realnosti sa digitalnim elementima i objedinjene ih prikazuje na displeju telefona ili ekranu tablet računara, tj. pruža mogućnost da se pored slike realnog, postojećeg prostora i kompjuterski generisanim multimedijalnim informacijama, vide građevine i dočara ambijent datog istorijskog perioda. Uz pomoć tehnologije proširene stvarnosti – AUGMENTED REALITY predstavlja se rimsko i vizantijsko nasleđe Srbije, zajedno sa istorijskim nasleđem zemalja u regionu – Italije, Slovenije i Hrvatske.

Osnovne elemente projekta čine aplikacije za tablet i smart telefone i dvanaest interaktivnih tabli postavljenih na teritoriji četiri države. Korisnici aplikacije uz pomoć geolokacijskih mapa dobijaju osnovne informacije o arheološkim lokalitetima. Posmatrana kroz kameru telefona, interaktivna tabla nudi jedinstven doživljaj i iskustvo u proširenoj stvarnosti. Na osnovu iskustava iz prve stalne muzejske postavke koja koristi ovu tehnologiju, u Kući Kralja Petra I Karađorđevića, pokazalo se da ova tehnologija izaziva veliku pažnju javnosti i kao takva, prepoznata je od strane Evropske komisije kao idealna za promociju i afirmaciju kulturnog nasleđa.

Prva interaktivna tabla je postavljena u Beogradu, na području Savamale. Na tabli je predstavljen arheološki lokalitet Felix Romuliana – Gamzigrad kod Zaječara. Posetioci mogu da u karakterističnom ambijentu virtuelno dožive antičke likove i građevine u prostoru ispred sebe.

Cilj projekta je da sa pratećim elementima, kao što su web prezentacija, interaktivna brošura i socijalne mreže, doprinese vidljivosti istorijskog nasleđa i istovremeno promoviše međusobni uticaj istoka i zapada, kao osnove kako našeg tako i evropskog kulturnog identiteta. Projekat je iniciran od strane Centra za urbani razvoj iz Beograda, a kreativno osmišljen i razrađen os strane LiveViewStudia, takođe iz Beograda. Stvaranjem platforme, koja u budućnosti može da se nadograđuje, projekat TECHCOOLTOUR u narednoj fazi nudi mogućnost uključivanja i aktivnog angažovanja svih zainteresovanih kulturnih i medijskih institucija.

TECHCOOLTOUR projekat realizuje se kroz partnerstvo 12 različitih organizacija – Unioncamere del Veneto – Eurosportello – Italija; Regija Veneto – Odeljenje za turizam – Italija; Marco Polo System GEIE – Italija; Fondazione Aquileia – Italija; AIC Forum (Forum of and Adriatic and lonian Chambers of Commerce); Mestni Muzej Ljubljana – Slovenija; Privredna i industrijska komora Ljubljane – Slovenija; Grad Rijeka – Hrvatska; Arheološki muzej Istre – Hrvatska; Grad Rovinj – Hrvatska; Centar za urbani razvoj – Srbija; LiveViewStudio – Srbija.

Posetite nas:

http://www.techcooltour.com

https://www.facebook.com/pages/Techcooltour/111357395681330

https://twitter.com/techcooltour

instagram: techcooltour

eu

Description

The project “TECH-TOUR / Technology and tourism: augmented reality for the promotion of the Roman and Byzantine itineraries” aims to promote two historical trans-national EU cultural routes exploiting developed ICT tools.
http://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_reality

The project was approved and co-funded by the European Union under the tender EU CIP (Competitiveness and Innovation). The project is implemented by a consortium of 12 partners.

Both itineraries are virtual routes since they link places and attractions based on common historical and cultural themes. TECH-TOUR routes are:
1) ITER ROMANUM, as represented at the Tabula Peutingeriana, connecting (among others) the following points: Aquileia, Quarto D’Altino, Concordia Sagittaria, Pola, Tarsatica, Emona, Celeia, Poetovio, Mursa Maior, Sirmium, Singidunum, Viminacium, Felix Romuliana, Naissus; Via Annia (part of the Roman and Byzantine itinerary)
2) ITER BYZANTIUM, connects places of importance for the reign of Justinian I (527-565), esp. for his campaign of the ‘re-conquest’ of the West, led by generals Belisarius and Narses, among them: Rivoalto (Venice), Torcello, Grado, Salona, Rovigno, Pola, Capodistria, Pirano, Justiniana Prima (birth place of Justinian I) etc.

The emphasis shall be put on the unifying potential of these routes, connecting Western and the Eastern part of the Roman Empire, with its two capitals, Rome and Constantinople, reflected in the historical, cultural, military and economical importance of the routes. Today the cultural and historical unity of the EU is obscured and the shared cultural heritage is perceived as partialized, belonging not to the common EU background, but to the particular states on the route.
Mapping a new pan-European route as an unique and recognizable cultural product and connecting the selected points on the route into a unique system will help integration of the cultural heritage on the route, giving it its own European identity. Integration of the common cultural heritage on the route will reinforce the sense of the community and reinforce the connections among participating countries. Tourists and travellers on the route will realize that they are passing through unique cultural entity.

VISIT OUR PAGES:
http://www.techcooltour.com/
https://twitter.com/techcooltour
instagram: techcooltour

 

Date: February 13, 2017