logo

TECHCOOLTOUR

Trans-national EU cultural routes – Project TECH – TOUR

Projekat promocije antičke – rimske i vizantijske kulturne baštine, iniciran je iz Srbije od strane Centra za urbani razvoj, a osmišljen i tehnološki razrađen u kreativnom timu – LiveViewStudia iz Beograda

Projekat je izabran od strane Evropske komisije na konkursu za inovativne načine predstavljanja evropskih kulturnih ruta (EU CIP – Competitiveness and Innovation).

TECHCOOLTOUR – osnovna ideja projekta je da se upotrebom novih medija, na potpuno drugačiji način, promoviše kulturno istorijska baština antičkog i vizantijskog perioda našeg prostora i unapredi turistička ponuda u regionu.

Proširena stvarnost je tehnologija koja kombinuje informacije iz fizičke realnosti sa digitalnim elementima i objedinjene ih prikazuje na displeju telefona ili ekranu tablet računara, tj. pruža mogućnost da se pored slike realnog, postojećeg prostora i kompjuterski generisanim multimedijalnim informacijama, vide građevine i dočara ambijent datog istorijskog perioda. Uz pomoć tehnologije proširene stvarnosti – AUGMENTED REALITY predstavlja se rimsko i vizantijsko nasleđe Srbije, zajedno sa istorijskim nasleđem zemalja u regionu – Italije, Slovenije i Hrvatske.

Osnovne elemente projekta čine aplikacije za tablet i smart telefone i dvanaest interaktivnih tabli postavljenih na teritoriji četiri države. Korisnici aplikacije uz pomoć geolokacijskih mapa dobijaju osnovne informacije o arheološkim lokalitetima. Posmatrana kroz kameru telefona, interaktivna tabla nudi jedinstven doživljaj i iskustvo u proširenoj stvarnosti. Na osnovu iskustava iz prve stalne muzejske postavke koja koristi ovu tehnologiju, u Kući Kralja Petra I Karađorđevića, pokazalo se da ova tehnologija izaziva veliku pažnju javnosti i kao takva, prepoznata je od strane Evropske komisije kao idealna za promociju i afirmaciju kulturnog nasleđa.

Prva interaktivna tabla je postavljena u Beogradu, na području Savamale. Na tabli je predstavljen arheološki lokalitet Felix Romuliana – Gamzigrad kod Zaječara. Posetioci mogu da u karakterističnom ambijentu virtuelno dožive antičke likove i građevine u prostoru ispred sebe.

Cilj projekta je da sa pratećim elementima, kao što su web prezentacija, interaktivna brošura i socijalne mreže, doprinese vidljivosti istorijskog nasleđa i istovremeno promoviše međusobni uticaj istoka i zapada, kao osnove kako našeg tako i evropskog kulturnog identiteta. Projekat je iniciran od strane Centra za urbani razvoj iz Beograda, a kreativno osmišljen i razrađen os strane LiveViewStudia, takođe iz Beograda. Stvaranjem platforme, koja u budućnosti može da se nadograđuje, projekat TECHCOOLTOUR u narednoj fazi nudi mogućnost uključivanja i aktivnog angažovanja svih zainteresovanih kulturnih i medijskih institucija.

TECHCOOLTOUR projekat realizuje se kroz partnerstvo 12 različitih organizacija – Unioncamere del Veneto – Eurosportello – Italija; Regija Veneto – Odeljenje za turizam – Italija; Marco Polo System GEIE – Italija; Fondazione Aquileia – Italija; AIC Forum (Forum of and Adriatic and lonian Chambers of Commerce); Mestni Muzej Ljubljana – Slovenija; Privredna i industrijska komora Ljubljane – Slovenija; Grad Rijeka – Hrvatska; Arheološki muzej Istre – Hrvatska; Grad Rovinj – Hrvatska; Centar za urbani razvoj – Srbija; LiveViewStudio – Srbija.

Posetite nas:

http://www.techcooltour.com

https://www.facebook.com/pages/Techcooltour/111357395681330

https://twitter.com/techcooltour

instagram: techcooltour

eu

 

 

Date: фебруар 13, 2017