logo

UNDERГРАД

UnderGrad logo podzemni beograd-1Zаštitа kulturne bаštine – Glаvni projekаt koji sprovodi Centаr zа urbаni rаzvoj je „UnderГрад“ istrаživаnje podzemnih prostorа Beogrаdа. Cilj projektа UnderГрад je evidentirаnje, istrаživаnje, dokumentovаnje i prezentаcijа podzemnih objekаtа koji se nаlаze nа teritoriji grаdа Beogrаdа. Krаjnji rezultаt ovog projektа biće stvаrаnje bаze podаtаkа o prolаzimа, lаgumimа, pećinаmа koje se, nаkon rekonstrukcije, mogu iskoristiti zа povećаnje ukupne kulturne ponude Beogrаdа.

Više o projektu UnderГрад pročitajte na oficijelnom sajtu projekta.

 

Projekat sadrži različite segmente istraživanja:

 

Sakupljanje i analiza dokumentacije

Cilj je sakupljanje naučne građe, literature i podataka povezanih sa beogradskim podzemljem, kako bi se stvorila baza pouzdanih informacija neophodnih za terenski rad. Analitičko istraživanje sastoji se od pregleda bibliografske, istorijske, fotografske kao i ostale arhivske građe o beogradskom podzemlju koja je dostupna. Sakupljeni dokumentacioni materijal se sistematizuje i digitalizuje. Utoku je stvaranje prve jedinstvene baze podataka u toj oblasti.

Istraživanje (rekognosciranje i dokumentovanje)

Cilj ovog dela projekta je da se terenski istraže i dokumentuju lokacije koje imaju potencijal da budu sistematski istražene i prezentovane javnosti. Tokom ove faze ispituje se pouzdanost arhivske i bibliografske građe, izvršiće se dokumentovanje lokacija, premeri površine i procena stanja očuvanosti.

Obrada podataka i interpretacija

Cilj ove faze je da se obradi dokumentacija dobijena istraživanjem i da se prilagodi potrebama prezentacije. Tokom ove faze obaviće se datovanje objekta i lokacije. Ovi podaci povezaće se sa kontekstom u kome je objekat nastao i utvrdiće se svrha njegove upotrebe.

Prezentacija projekta i promocija rezultata istraživanja

Široj javnosti će biti predstavljen foto i video materijal koji pruža uvid u deo tajne beogradskog podzemlja.

Evaluacija i arhiviranje podataka

Cilj ove faze projekta je početak stvaranja sveobuhvatne baze podataka, o nepoznatim podzemnim objektima na teritoriji grada Beograda i preporuke o mogućnosti njihove komercijalne upotrebe.

Projekat UnderГрад je podržan od strane Sekretarijata za kulturu grada Beograda, opštine Savski venac, opštine Rakovica i Mikser festivala. Projekat sarađuje sa JKP Beograd vode.

bg_grb-centar-za-urbani-razvoj-1

logo-rakovica-1
savski-venac-opstina-logo

 

Date: фебруар 13, 2017