logo

Kontakt

Kontakt/Contact
Centar za urbani razvoj

kontakt@centarzaurbanirazvoj.com

Rade Milić

+381638243316

Istraživanja Centra za urbani razvoj možete finansijski podržati:
Broj računa 180108121003435975, Alpha bank, Kralja Milana 11, Beograd
Iban: 180108121003650636

tip poruke (obavezno):